2017 – 2018

De opbrengsten van de verkochte spullen, de koffie&thee en activiteiten gaan naar lokale en internationale goede doelen.

In 2017 (tot 18 mei) hebben we onderstaande goede doelen gesteund:

Bona Baana (1500 euro)
Bona Baana is een organisatie voor kansarme jongeren in Oost-Afrika.

Projectondersteuning in 2017:
* Mirembe girls Zzana, Uganda
Wij willen deze projectpartner ondersteunen met de bouw van twee slaapzalen. Hier worden meiden opgeleid tot kapper, naaister, kleuterleidster of cateraar. Vele van deze jongeren hebben nagenoeg geen opleiding genoten. Met een gedegen vakopleiding ziet hun toekomstperspectief er mooier uit. Met uitbreiding van slaapplekken kunnen meer meiden intern verblijven. Het bespaart reiskosten, het is veiliger en voorkomt drop–out.
* Mirembe girls Nsanvu, Uganda

In de zomer van 2017 gaan 5 vliegende meubelmakers aan het werk op het platteland in Nsanvu. Zij gaan drie weken met jongeren aan het werk om de fijne kneepjes van het vak met de toekomstige vakkrachten te delen. Ook zullen ze samen met de leraar houtbewerking een lesprogramma opstellen. Kijk ook eens op:
http://www.vliegendemeubelmakers.nl/

Rainbow Nijmegen (500 euro)
In juli 2016 is op nadrukkelijk verzoek van asielzoekers en vluchtelingen Rainbow Nijmegen opgericht, een organisatie voor, van en door lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender asielzoekers en vluchtelingen. Rainbow Nijmegen stelt zich ten doel lhbt asielzoekers en vluchtelingen de gelegenheid te bieden elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en op deze wijze elkaar te ondersteunen. Daartoe worden elke vierde dinsdag van de maand groepsbijeenkomsten georganiseerd waarbij een actieve inbreng van de deelnemers wordt verwacht. We geven voorlichting en informatie over voor asielzoekers en vluchtelingen relevante andere organisaties, waaronder lhbt organisaties. Tenslotte bieden we asielzoekers en vluchtelingen individuele ondersteuning tijdens en na de asielprocedure. De individuele ondersteuning wordt vooral geboden tijdens spreekuren die tweemaal per maand plaatsvinden.

Zaaigrond filmproducties: talkshow De Figurant (500 euro)
Met de productie van ‘De Figurant’ slaat Zaaigrond Filmproducties nieuwe wegen in en gaan we een maandelijks online praatprogramma maken.
De Figurant is een online praatprogramma voor mensen die een kritische inhoudelijke insteek missen in de reguliere, mainstream media.
Zij zoeken antwoorden op grote vragen, zij willen kaders bevragen, systeemkritiek horen (ook op het ‘eigen’ westerse systeem), zij willen mogen en kunnen dromen van toekomstperspectieven en willen niet alleen (actuele) symptomen of uitwassen van onze samenleving bespreken. De Figurant is er voor kritische, milieubewuste en nieuwsgierige mensen die een gelijkwaardige samenleving nastreven.

Reclaim the Seeds (200 euro)
Het Reclaim the Seeds weekend op 4 en 5 maart 2017 in Nijmegen vraagt aandacht voor het belang van de diversiteit in de landbouw en de bedreigingen door grote bedrijven en Europese zadenwetgeving. Het uitwisselen van zaden en informatie wordt gecombineerd met discussie over politieke thema’s en praktische workshops.

Weggeefwinkel Nijmegen

Basta steunt de Weggeefwinkel door hen spullen die we niet verkopen aan te bieden. In de weggeefwinkel kunnen mensen op dinsdag en donderdag gratis (met limiet) spullen en kleding uitzoeken.

Stichting Straatmensen: (250 euro)
Stichting Straatmensen is een stichting die zich inzet voor de verbetering van de leefsituatie van daklozen in Nijmegen.

stichting-het-kruispunt-nijmegenStichting Het Kruispunt Nijmegen: (375 euro)
Het Kruispunt Nijmegen biedt een thuisbasis aan dak- en thuisloze mensen in Nijmegen.

Onderzoeksgroep Kafka (50 euro)
Kafka is een antifascistische groep die onderzoeksjournalistiek bedrijft naar extreemrechtse stromingen in Nederland. Met hun publicaties willen zij bijdragen aan een goed inzicht in de handel en wandel van rechtsextremisten en hun organisaties. Het doel is om op deze manier bij te dragen aan de bestrijding van rechtsextremisme. Zij doen dit werk onafhankelijk en ongesubsidieerd en worden ook als bron gebruikt door publieke omroepen.

Stichting Noviomagus
Basta biedt ruimte voor de boeken van Noviomagus. Stichting Noviomagus heeft tot doel:

  • Het openbaren van particuliere, historische archieven, Nijmegen betreffende, op internet.
  • Het promoten van de stad Nijmegen op internet.
  • Inwoners van de stad bewust maken van de historie en schoonheid van Nijmegen.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial