2019 – 2020

Goede Doelen BASTA 2019-2020

Contact: Nel van Zanten nelvanzanten@planet.nl donatie 2018: €500

 

 

 

Elise Derks e.m.c.derks@gmail.com
Eind 2018: €650

 

Thijs Arends joth53@hotmail.com Donatie 2018: €1500

 

 

 

 

 

 

KLEDINGBANK NIJMEGEN
Pim Spaan pimspaan@kpnmail.nl
Donatie 2018: €500

STICHTING MADAT NEPAL
Pauli Gerritsen pauligerritsen@gmail.com
Donatie: 2019: €2000

Anita Taks admin@meraihbintang.info
Donatie 2019: €1500

 

Anke Richters penningmeester@straatmensen.nl Tot eind 2020: €100 per maand

 

 

 

 

 

 

Stichting Elnura
Stichting Elnura wil haar steentje bijdragen aan een betere toekomst voor de kansarme, werkende, al dan niet dakloze kinderen en aan een waardige oude dag voor onder de armoede grens levende ouderen in Kirgizië/Centraal Azië.

Stichting Pandipieri
In de wijken waar KUAP Pandipieri werkt wonen de meeste mensen in krotten, vaak zonder enig toekomstperspectief. KUAP Pandipieri staat voor Kisumu Urban Apostolate Programmes. Deze programma’s verbeteren de leefomstandigheden van inwoners in de sloppenwijken en bieden jaarlijks hulp aan duizenden bewoners. Dat doet zij door gebruik te maken van de kracht van de eigen gemeenschap. Een duurzame aanpak waardoor KUAP Pandipieri na 40 jaar nog steeds bijzonder succesvol is en zich het oudste ontwikkelingsproject in Oost-Afrika mag noemen.

Project Tessa de Goede, Guatemala Tessa de Goede helpt kinderen en volwassenen met schisis. Zij werkt mee aan het financieren van alle hulp die nodig is. Je kunt hierbij denken aan de operaties zelf, de broodnodige voorzorg en nazorg.

Changing Stories
Changing Stories is een theatercollectief dat spel, kleur en fantasie brengt aan kinderen die opgroeien in vluchtelingenkampen.

Bona Baana is een gezegde uit de Bantu-taal en betekent vrij vertaald: “Alle kinderen hebben gelijke rechten” Inhoudelijk staat het voor het feit dat ongeacht geloof, sekse, etnische achtergrond of manier van leven, het allemaal kinderen zijn als het gaat om een kans in het leven en het recht op basisbehoeften als veiligheid, medische zorg en onderwijs! Bona Baana helpt organisaties met het opzetten van kleinschalige en duurzame projecten. Het zijn juist de lokale initiatieven, voortkomend uit de wensen en behoeften van de mensen zelf, die een grote kans van slagen hebben! Hier haakt Stichting Bona Baana graag op in. Naast daadwerkelijke ondersteuning met geldelijke middelen en knowhow is het van cruciaal belang dat we als twee verschillende culturen van elkaar kunnen leren en elkaar respecteren: iets dat in de traditionele ontwikkelingshulp vaak niet gebeurt. Vanuit onze filosofie ondersteunen we alleen die initiatieven, die bijdragen aan het verbeteren van het leven van aeen groep mensen en tevens respect hebben voor mens en milieu.

Stichting Mirembe
Stichting Mirembe steunt medische en educatieve projecten in Oeganda.
Basta steunt het project Seechild, een thuiszorg- en scholingsorganisatie voor kinderen en volwassenen in Kampala Oeganda.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial