2020 – 2021

In 2020 verleende Basta donaties aan de volgende organisaties

De Kleurfabriek Nijmegen

Stiching Kleurfabriek Nijmegen Logo

Over de Kleurfabriek Nijmegen

Wij zijn Stichting De Kleurfabriek, een vrijwilligersorganisatie die vanaf 2015 activiteiten organiseert voor kinderen en jongeren op het asielzoekerscentrum (AZC) in Nijmegen. Vanaf 2012 organiseerde De Vrolijkheid op veel AZC’s in Nederland activiteiten, ook op het AZC in Nijmegen.  Eind 2014 stopte de Vrolijkheid met haar werk op kleine AZC’s, die in de stad lagen. Daarmee hield hun werk in Nijmegen op. Gerda de Vries en Chantal Hartvelt, die als coördinatoren voor de Vrolijkheid in Nijmegen werkzaam waren, besloten hun werk op het AZC voor te zetten als vrijwilliger.

Wij hebben gezien en ervaren wat er speelt en wat er nodig is en wilden dit mooie, bijzondere, en kleurrijke werk graag voortzetten.

Zij hebben in 2015 Stichting De Kleurfabriek opgericht. Op dit moment telt de Kleurfabriek een stuk of 10 vrijwilligers, die zich wekelijks inzetten voor de kinderen van 3-16 jaar die op het AZC wonen. Daarnaast kunnen we voor de activiteiten in de zomervakantie zoals het zomerkamp nog een beroep doen op een aantal vrijwilligers die zelf ooit als jongere op het AZC  hebben gewoond. We werken samen met COA: zij stellen ruimtes beschikbaar, zorgen voor de schoonmaak ervan, geven ons regelmatig een update over bewoners die vertrekken dan wel aankomen op het AZC. We hebben overleg met de activiteitenbegeleiders van COA.  Andere organisaties die ons steunen zijn Stip-Oost, Gemeente Nijmegen, Stichting Leergeld, Stichting Steunfonds klub- en buurthuiswerk, Apostolisch Genootschap. Diverse particulieren ondersteunen ons financieel.    

Voedselbank Nijmegen

Voedselbank Nijmegen Overbetuwe

Over de Voedselbank

Stichting ‘De Voedselbank Nijmegen’ is een 100% non-profit organisatie met de doelstelling om directe voedselhulp te bieden aan de armste mensen, en tegelijk verspilling van goed voedsel tegen te gaan.

Stichting Bona Baana

Bona Baana

Bona Baana is een gezegde uit de Bantu-taal en betekent vrij vertaald: “Alle kinderen hebben gelijke rechten”

Inhoudelijk staat het voor het feit dat ongeacht geloof, sekse, etnische achtergrond of manier van leven, het allemaal kinderen zijn als het gaat om een kans in het leven en het recht op basisbehoeften als veiligheid, medische zorg en onderwijs!

Bona Baana helpt organisaties met het opzetten van kleinschalige en duurzame projecten. Het zijn juist de lokale initiatieven, voortkomend uit de wensen en behoeften van de mensen zelf, die een grote kans van slagen hebben! Hier haakt Stichting Bona Baana graag op in.
Naast daadwerkelijke ondersteuning met geldelijke middelen en knowhow is het van cruciaal belang dat we als twee verschillende culturen van elkaar kunnen leren en elkaar respecteren: iets dat in de traditionele ontwikkelingshulp vaak niet gebeurt. Vanuit onze filosofie ondersteunen we alleen die initiatieven, die bijdragen aan het verbeteren van het leven van een groep mensen en tevens respect hebben voor mens en milieu.

Stichting benedenstad Nijmegen

Stichting Benedenstad Nijmegen is een initiatief van Jo Janssen, van Gewoon Nijmegen en bestaat geheel uit vrijwilligers.

Stichting Benedenstad Nijmegen zet zich in om mensen die niet meer zelf in staat zijn er op uit te gaan, een leuke dag te bezorgen. Onze doelgroep zijn senioren die veelal eenzaam zijn en op zich zelf zijn aangewezen.

Medio 2018 zijn we gestart met een nieuw project: Ouderen samen actief. inmiddels organiseren we iedere week leuke activiteiten in buurtcentrum ’t Oude Weeshuis aan de Papengas in Nijmegen. 26 september 2018 zijn we met de programmering gestart. Naast de activiteiten in het buurtcentrum organiseren we ook uitstapjes. Door middel van fondsenwerving komen wij aan onze financiele middelen, hierdoor is de eigen bijdrage minimaal; per activiteit is dit € 5,00 per persoon. Helaas heeft de Corona onze mooie activiteiten op non-actief gezet. Zolang we geen bijeenkomsten in het wijkcentrum kunnen organiseren, brengen we wekelijks kleine attenties bij de mensen thuis.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial