Goede doelen

De opbrengsten van de verkochte spullen, de koffie&thee en activiteiten gaan naar lokale en internationale goede doelen.

In 2018 vanaf juli steunen wij de onderstaande doelen:

Stichting Straatmensen
Hulp aan daklozen, verslaafden, ex-psychiatrische patiënten in vorm van verstrekken maaltijden. Scholenproject: informeren op Nijmeegse scholen over het daklozenbestaan. € 100 per maand

Rainbow
Helpt LGBT vluchtelingen door het organiseren van bijeenkomsten en individuele hulp.
€ 100 per maand

Kledingbank
Bestrijden van armoede door te voorzien in de basisbehoefte aan kleding.
Eenmalig: € 500

Wereldvrouwenhuis
Vangt dakloze vrouwen op, vrouwen die geen status hebben. Voor de aanschaf van een nieuwe methode om de Nederlandse taal te leren.
Eenmalig: € 500

Weggeefwinkel Nijmegen
(op eigen verzoek) in natura, koffie, thee, enz
± € 200

Bona Baana
Voor projectpartner Masanafu Child and Family support (MCAFS) in Uganda om de toegang tot voedingsmiddelen en voedselvoorzieningen voor jongeren met HIV/Aids en andere kwetsbare kinderen te verbeteren.
Eenmalig: € 3000

Stichting Mirembe
Project in Kampala, Uganda
Aanschaf nieuwe studieboeken (curriculum is plotseling door regering veranderd) voor een bestaande mobiele bibliotheek, waarvan 30 scholen via een abonnement gebruik maken.
Eenmalig: € 3000

=========================================================================

In 2017 (tot 18 mei) hebben we onderstaande goede doelen gesteund:

Bona Baana (1500 euro)
Bona Baana is een organisatie voor kansarme jongeren in Oost-Afrika.

Projectondersteuning in 2017:
* Mirembe girls Zzana, Uganda
Wij willen deze projectpartner ondersteunen met de bouw van twee slaapzalen. Hier worden meiden opgeleid tot kapper, naaister, kleuterleidster of cateraar. Vele van deze jongeren hebben nagenoeg geen opleiding genoten. Met een gedegen vakopleiding ziet hun toekomstperspectief er mooier uit. Met uitbreiding van slaapplekken kunnen meer meiden intern verblijven. Het bespaart reiskosten, het is veiliger en voorkomt drop–out.
* Mirembe girls Nsanvu, Uganda

In de zomer van 2017 gaan 5 vliegende meubelmakers aan het werk op het platteland in Nsanvu. Zij gaan drie weken met jongeren aan het werk om de fijne kneepjes van het vak met de toekomstige vakkrachten te delen. Ook zullen ze samen met de leraar houtbewerking een lesprogramma opstellen. Kijk ook eens op:
http://www.vliegendemeubelmakers.nl/

Rainbow Nijmegen (500 euro)
In juli 2016 is op nadrukkelijk verzoek van asielzoekers en vluchtelingen Rainbow Nijmegen opgericht, een organisatie voor, van en door lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender asielzoekers en vluchtelingen. Rainbow Nijmegen stelt zich ten doel lhbt asielzoekers en vluchtelingen de gelegenheid te bieden elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en op deze wijze elkaar te ondersteunen. Daartoe worden elke vierde dinsdag van de maand groepsbijeenkomsten georganiseerd waarbij een actieve inbreng van de deelnemers wordt verwacht. We geven voorlichting en informatie over voor asielzoekers en vluchtelingen relevante andere organisaties, waaronder lhbt organisaties. Tenslotte bieden we asielzoekers en vluchtelingen individuele ondersteuning tijdens en na de asielprocedure. De individuele ondersteuning wordt vooral geboden tijdens spreekuren die tweemaal per maand plaatsvinden.

Zaaigrond filmproducties: talkshow De Figurant (500 euro)
Met de productie van ‘De Figurant’ slaat Zaaigrond Filmproducties nieuwe wegen in en gaan we een maandelijks online praatprogramma maken.
De Figurant is een online praatprogramma voor mensen die een kritische inhoudelijke insteek missen in de reguliere, mainstream media.
Zij zoeken antwoorden op grote vragen, zij willen kaders bevragen, systeemkritiek horen (ook op het ‘eigen’ westerse systeem), zij willen mogen en kunnen dromen van toekomstperspectieven en willen niet alleen (actuele) symptomen of uitwassen van onze samenleving bespreken. De Figurant is er voor kritische, milieubewuste en nieuwsgierige mensen die een gelijkwaardige samenleving nastreven.

Reclaim the Seeds (200 euro)
Het Reclaim the Seeds weekend op 4 en 5 maart 2017 in Nijmegen vraagt aandacht voor het belang van de diversiteit in de landbouw en de bedreigingen door grote bedrijven en Europese zadenwetgeving. Het uitwisselen van zaden en informatie wordt gecombineerd met discussie over politieke thema’s en praktische workshops.

Weggeefwinkel Nijmegen

Basta steunt de Weggeefwinkel door hen spullen die we niet verkopen aan te bieden. In de weggeefwinkel kunnen mensen op dinsdag en donderdag gratis (met limiet) spullen en kleding uitzoeken.

Stichting Straatmensen: (250 euro)
Stichting Straatmensen is een stichting die zich inzet voor de verbetering van de leefsituatie van daklozen in Nijmegen.

stichting-het-kruispunt-nijmegenStichting Het Kruispunt Nijmegen: (375 euro)
Het Kruispunt Nijmegen biedt een thuisbasis aan dak- en thuisloze mensen in Nijmegen.

Onderzoeksgroep Kafka (50 euro)
Kafka is een antifascistische groep die onderzoeksjournalistiek bedrijft naar extreemrechtse stromingen in Nederland. Met hun publicaties willen zij bijdragen aan een goed inzicht in de handel en wandel van rechtsextremisten en hun organisaties. Het doel is om op deze manier bij te dragen aan de bestrijding van rechtsextremisme. Zij doen dit werk onafhankelijk en ongesubsidieerd en worden ook als bron gebruikt door publieke omroepen.

Stichting Noviomagus
Basta biedt ruimte voor de boeken van Noviomagus. Stichting Noviomagus heeft tot doel:

  • Het openbaren van particuliere, historische archieven, Nijmegen betreffende, op internet.
  • Het promoten van de stad Nijmegen op internet.
  • Inwoners van de stad bewust maken van de historie en schoonheid van Nijmegen.

============================================================================

In 2016 hebben we onderstaande goede doelen gesteund:

stichting-gastStichting GAST: (1402 euro
door een benefietfeest te organiseren)

Stichting Gast helpt asielzoekers in nood in Nijmegen en omgeving. Vluchtelingen in afwachting van hun procedure, vluchtelingen die zijn uitgeprocedeerd maar niet terug kunnen of terug durven. Mensen die een reële kans maken op een verblijfsvergunning, maar desondanks door de Nederlandse overheid in de steek worden gelaten.

stichting-bona-baanaStichting Bona Baana (1031 euro voor MCAFS + 1000 euro voor CFO + 196,50 euro met de verkoop van jam):

Bona Baana is een organisatie voor kansarme jongeren in Oost-Afrika. Het doel van 2016 is MCAFS (Masanafu Child and Family Support). Bij dit trainingscentrum wordt opgeleid tot metselaar, metaalbewerker, naaister, automonteur en kapster. Daarnaast is er een informele basisschool voor de allerkleinsten. Er is een multifunctionele bibliotheek, jeugdcentrum. Het heeft een aantal vernuftige watervoorzieningen weten te realiseren. Deze organisatie richt zich verder op inventieve landbouwprojecten en familieondersteuning.

MCAFS wil een project opzetten om de capaciteit van haar vakopleidingscentrum uit te breiden. Meer effectieve vaardigheden zijn aan te leren door aankoop van machines, gereedschappen en trainingsmateriaal. MCAFS wil het niveau van al opgeleide jongeren verhogen door middel van bijscholing, trainingen in ondernemerschap en technische ondersteuning. Met onze donatie kunnen een industriële naai- en breimachine worden aangeschaft.

We gaven ook een aanvullende donatie voor een project van vorig jaar voor de bouw van klaslokalen in Uganda via Care for Others (CFO). Deze organisatie is actief in het Katakwi-Soroti district in het noordoosten van Uganda. CFO is samen met de bevolking een aantal collectieve activiteiten gestart waardoor families de financiële positie kunnen verbeteren, zoals een stenenmakerij en een graanmolenproject. Met extra lokalen kan de vakopleiding voor jongeren uitgebreid worden met een training automechanica en een koksopleiding, en krijgen kansarme jongeren kans op een betere toekomst.

Impact Nomads (500 euro en kleding):
Impact Nomads organiseerde in samenwerking met Doneer je Deken een grote inzamelactie voor vluchtelingen in Noord Griekenland. Ze verzamelden zo veel mogelijk winterkleding en verzorgden het transport naar de kampen Softex en Sindos rondom Thessaloniki.

Mulawan (264 euro donatie en een etentje met onze vrijwilligers):
De vrijwilligers van Basta aten een heerlijk veganistisch driegangenmenu bij Mulawan.
Al meer dan vijf jaar koken ze bij Mulawan iedere vrijdag in een even week een driegangenmenu. Het geld dat daarmee wordt opgehaald, gaat regelrecht naar mensen zonder verblijfsvergunning. Ze werken allemaal vrijwillig en proberen de kosten laag en het eten lekker te houden. Daarnaast proberen ze de bezoekers te informeren over de strijd voor vrijheid van beweging door flyers, info-avonden en afgelopen november een grote demonstratie door Nijmegen.

Asylum Seekers Support Group / Cocktail, COC Nijmegen: 352,65 euro
Door een straatfeest te organiseren
coc-nijmegen
Cocktail is een maatjesproject voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) asielzoekers. Het doel van het project is LHBT asielzoekers sociaal contact te bieden en daarmee het sociaal isolement van deze groep te doorbreken. Het geld is besteed aan een aantal activiteiten waaronder een barbecue en bezoek aan het Gay & Lesbian Filmfestival.

kledingbank-heumensoord-nijmegenDonatie Kledingbank voor ondergoed Heumensoord: (400 euro)
Van de Kledingbank kregen alle vluchtelingen op Heumensoord een

volledig kledingpakket. De pakketten werden met behulp van giften aangevuld met nieuw ondergoed.

weggeefwinkelWeggeefwinkel Nijmegen

Basta steunt de Weggeefwinkel door hen spullen die we niet verkopen aan te bieden. In de weggeefwinkel kunnen mensen op dinsdag en donderdag gratis (met limiet) spullen en kleding uitzoeken.

 

stichting-straatmensenStichting Straatmensen: (600 euro)

Stichting Straatmensen is een stichting die zich inzet voor de verbetering van de leefsituatie van daklozen in    Nijmegen.

stichting-het-kruispunt-nijmegenStichting Het Kruispunt Nijmegen: (900 euro)

Het Kruispunt Nijmegen biedt een thuisbasis aan dak- en thuisloze mensen in Nijmegen.

onderzoeksgroep-kafkaOnderzoeksgroep Kafka: (120 euro)

Kafka is een antifascistische groep die onderzoeksjournalistiek bedrijft naar extreemrechtse stromingen in Nederland. Met hun publicaties willen zij bijdragen aan een goed inzicht in de handel en wandel van rechtsextremisten en hun organisaties. Het doel is om op deze manier bij te dragen aan de bestrijding van rechtsextremisme. Zij doen dit werk onafhankelijk en ongesubsidieerd en worden ook als bron gebruikt door publieke omroepen.

stichting-dierenambulance-nijmegenStichting Dierenambulance Nijmegen: (96,80 euro)

De dierenambulance verleent hulp aan dieren in nood. Naast telefonische hulp wordt er ieder jaar ruim 7000 maal uitgerukt voor daadwerkelijke hulp aan dieren. Zowel in het wild levende dieren, zoals egels, konijnen, reeën, eenden, meeuwen, merels en zwanen als allerlei huisdieren worden geholpen.

stichting-noviomagusStichting Noviomagus: (1103 euro):

Basta biedt ruimte voor de boeken van Noviomagus. Stichting Noviomagus heeft tot doel:

  • Het openbaren van particuliere, historische archieven, Nijmegen betreffende, op internet.
  • Het promoten van de stad Nijmegen op internet.
  • Inwoners van de stad bewust maken van de historie en schoonheid van Nijmegen.

 

============================================================================

In 2014 en 2015 hebben we de volgende goede doelen gesteund: Gesteunde goede doelen 2014-2015.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial