Open op donderdag, vrijdag en zaterdag van 14-17 uur    Volg ons

Open donderdag, vrijdag en zaterdag 14-17u

ANBI status

De voetafdruk van Basta

In ons jaarverslag is te lezen wat we het afgelopen jaar hebben gedaan om dit te realiseren:

In ons beleidsplan is te lezen wat de plannen en voornemens zijn voor het komende jaar:

We zijn een erkende A(lgemeen) N(ut) B(eogende) I(nstelling).

Giften aan onze instelling zijn in een aantal gevallen aftrekbaar voor de belasting.

Samenstelling van ons bestuur (op afstand)
Voorzitter: Marjo Heijs
Secretaris: Mieke Lavrijsen
Penningmeester: Kees Kimman

KvK nummer: 41058356
RSIN : 816675843

Opgericht: 18 mei 1992
Aantal vrijwilligers: 23