Open op donderdag, vrijdag en zaterdag van 14-17 uur    Volg ons

Open donderdag, vrijdag en zaterdag 14-17u

ANBI status

De voetafdruk van Basta

In ons jaarverslag is te lezen wat we het afgelopen jaar hebben gedaan om dit te realiseren. Zie link jaarverslag.

In ons beleidsplan is te lezen wat de plannen en voornemens zijn voor het komende jaar. Zie link beleidsplan. 

ANBI

We zijn een erkende A(lgemeen) N(ut) B(eogende) I(nstelling).
Giften aan onze instelling zijn in een aantal gevallen aftrekbaar voor de belasting.